czzpůsob užívání nemovitosti
enmode of real estate using
frmode m d'usage de bien-fonds, mode m d'utilisation de bien-fonds
geNutzungsart e der Liegenschaft
ru
skspôsob užívania nehnuteľnosti
cz

způsob užívání nemovitosti

v evidenci nemovitostí podrobnější specifikace využívání pozemků zařazených do jednotlivých druhů pozemků podle ustanovení obecně závazného právního předpisu (např. rozlišení typu komunikace apod.), jedna ze součástí kódu pro charakteristiku nemovitosti

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována