czzjednodušená evidence
ensimplified land inventory
frévidence f simplifiée
gevereinfachte Liegenschaftsevidenz e
ru
skzjednodušená evidencia
cz

zjednodušená evidence

dočasná součást souboru popisných informací katastru nemovitostí; evidence, v níž jsou evidovány parcely pouze s některými údaji stanovenými obecně závazným předpisem (parcelní číslo, výměra, číslo listu vlastnictví); hranice těchto parcel nejsou obsahem katastrální mapy, jsou evidovány pouze v mapách předchozích evidencí (pozemkový katastr, grafické přídělové plány, evidence nemovitostí)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována