czzpůsob ochrany nemovitosti
enmode of real estate protection
frmode m (façon f, manière f) de protection de bein-fonds
geSchutzweise e der Liegenschaft
ru
skspôsob ochrany nehnuteľnosti
cz

způsob ochrany nemovitosti

rozlišení typu a druhu ochrany nemovitosti evidované v katastru nemovitostí podle příslušných obecně závazných předpisů (ochrana přírody a krajiny, památková ochrana apod.)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována