czzměna katastrálního území
enmodification of cadastre unit, change of cadastre unit
frchangement m de territoire cadastral
geGemarkungsänderung e
ruизменение границ кадастровой территории, изменение кадастрового квартала
skzmena katastrálneho územia
cz

změna katastrálního území

změna vzniklá např. sloučením dvou nebo více katastrálních území, rozdělením jednoho katastrálního území na dvě nebo více částí, připojením části katastrálního území k jinému katastrálnímu území apod., zahrnuje změnu hranice, názvu nebo dalších údajů o katastrálním území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována