czzměna druhu pozemku
enchange of using of lot
frchangement m de nature de culture
geÄnderung e der Nutzungsart des Grundstűckes
ruизменение вида пользования земельного участка
skzmena druhu pozemku
cz

změna druhu pozemku

změna dosavadního účelu užívání pozemku; do katastru nemovitostí se zapisuje v souladu s ustanovením obecně závazného předpisu na podkladě příslušné listiny nebo podle ohlášení vlastníka

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Návod pro správu katastru nemovitostí ze dne 10.2.2016 č.j. ČÚZK 03030/2016-22
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována