czzemědělský půdní fond
enagricultural land fund
frfonds m de terrains agricoles
gelandwirtschaftlicher Bestand r
ruсельскохозяйственный земельный фонд
skpoľnohospodársky pôdny fond
cz

zemědělský půdní fond

obhospodařovaná zemědělská půda, dále půda, která byla a má být nadále obhospodařovaná, ale dočasně je odňatá zemědělské výrobě, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže apod.) a rybníky určené k chovu ryb a vodní drůbeže

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Minihofer, A. et al: Anglicko-český slovník zpracování dat, telekomunikace, kancelářské systémy (LEDA 1994)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována