czzemědělská půda
enagricultural land
frsol m agricole
gelandwirtschaftlicher Boden r
ruсельскохозяйственная земля
skpoľnohospodárska pôda
cz

zemědělská půda

půda určená k zemědělské výrobě (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost - v evidenci nemovitostí se trvalé travní porosty dělily na louky a pastviny)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována