czzáznam pro další řízení evidence nemovitostí
ennote about further proceedings of real estate registry
frenregistrement m pour administration successive d'évidence de bien-fonds
geNachweis r fűr weitere Verfahren der Liegenschaftsevidenz
ruзапись в поземельной книге о дальнейших действиях в учёте недвижимости
skzáznam na ďalšie konanie evidencie nehnuteľností
cz

záznam pro další řízení evidence nemovitostí

součást sbírky listin, do níž se zapisovaly předpokládané změny údajů v evidenci nemovitostí podle získaných informací nebo realizované změny, pro které nebyly předloženy všechny doklady potřebné pro zápis do operátu evidence nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována