czzáznam právních vztahů k nemovitostem
ennote about juridical relations to real estates; recording of legal relations to real estates; recording the rights to the real estates in the cadastre of real estates
frinscription f de relations juridiques vers les bien-fonds, notation fpl de relations légales vers les bien-fonds
geNachweis r der Rechte zu den Liegenschaften in dem Liegenschaftskataster
ruзапись прав к недвижимости в кадастру недвижимостей
skzáznam práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
cz

záznam právních vztahů k nemovitostem

úkon správního orgánu plnící evidenční funkce, které nemají vliv na vznik, změnu ani zánik práv k nemovitostem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována