czzáznam nepovolených změn druhů pozemků
ennote about unpermitted using of lots
frenregistrement m de changements non alloués des natures de cultures
geNachweis r der unbewilligten Änderungen der Nutzungsarten von Grundstücken
ruзапись в поземельной книге о перемениях проведённых без разрешения
skzáznam nepovolených zmien druhov pozemkov
cz

záznam nepovolených změn druhů pozemků

součást písemného operátu evidence nemovitostí; seznam pozemků, na nichž došlo k nepovolené změně druhu pozemku, později byl nahrazený seznamem nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem druhů pozemků

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována