czzávaznost evidence nemovitostí
engeneral liability of real estate registry
frvalidité f d'évidence de bien-fonds
geVerbindlichkeit e der Liegenschaftsevidenz
ru
skzáväznosť evidencie nehnuteľností
cz

závaznost evidence nemovitostí

ustanovení obecně závazného právního předpisu o tom, že údaje evidence nemovitostí jsou závazné pro stanovené úkony

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována