czzástavní právo
enmortgage
frdroit m d'engagement
gePfandrecht s
ru
skzáložné právo
cz

zástavní právo

věcné právo k cizí věci; slouží k zajištění a v případě nesplnění i k uspokojení zajištěné pohledávky; zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí, rozhodnutím příslušného orgánu (např. soudu, správce daní apod.) nebo ze zákona a zaniká záznamem oznámení o zániku zástavního práva (kvitance) do katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována