czzápis právních vztahů k nemovitostem
ennotation of legal relations to real estates
frenregistrement m de liens juridiques des bien-fonds, enregistrement m de rapports juridiques de bien-fonds
geEinschreibung e des Liegenschaftsrechts
ruзапись прав на недвижимость
skzápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
cz

zápis právních vztahů k nemovitostem

vyznačení změn právních vztahů v souboru popisných informací katastru nemovitostí a v souboru geodetických informací katastru nemovitostí na podkladě příslušných listin; zápis se provádí vkladem, záznamem nebo poznámkou

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována