czzákladní sektorový přehled o plochách druhů pozemků
enbasic review of areas of agricultural use
frtableau m récapitulatif de base de superficies par nature des terrains
gegrundlegende Sektorenübersicht e der Kulturflächen
ru
skzákladný sektorový prehľad o plochách kultúr
cz

základní sektorový přehled o plochách druhů pozemků

v evidenci nemovitostí rozčlenění půdního fondu katastrálních území podle druhů pozemků a sektorů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována