czvytyčení hranice pozemku
ensetting-out of boundary of a lot, demarcation
frimlantation f de limite de terrain, rétablissement m de limite de terrain
geGrenzabsteckung e
ruразбивка границ участка
skvytýčenie hranice pozemku
cz

vytyčení hranice pozemku

měřický úkon, jehož výsledkem je vyznačení hranic pozemku v terénu způsobem stanoveným obecně závazným předpisem podle údajů evidovaných v příslušné pozemkové evidenci (katastr nemovitostí, popřípadě dřívější pozemkové evidence)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována