czvýpůjčka
enloan
fremprunt m
geAusleihung e
ru
skvýpožička
cz

výpůjčka

právní vztah mezi vypůjčitelem a půjčitelem, při němž vznikne vypůjčiteli právo užívat věc náležející do vlastnictví půjčitele; evidovala se v katastru nemovitostí, pokud trvala aspoň pět let, v období mezi 1.1.1993 až 31.6.1996

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována