czvýpočetní protokol
encalculation record
frenregistrement m de calcul, dossier m de calcul
geBerechnungsprotokoll s
ruведомость вычислительная
skvýpočtový protokol
cz

výpočetní protokol

záznam o průběhu zpracování výpočtů; dokumentuje dodržení předepsaných mezních odchylek, popřípadě upozorňuje na všechny nekorektní kroky, chybné vstupní údaje a potřebu opravného výpočtu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována