czvýpočet výměr
encalculation of areas
frcalcul m de contenances, calcul m de superficies, calcul m de surfaces
geFlächenberechnung e
ruрасчёт площадей
skvýpočet výmer
cz

výpočet výměr

výpočet plošného obsahu parcely; provádí se číselně (ze souřadnic lomových bodů hranice parcely nebo z přímo měřených měr) nebo graficky v závislosti na zobrazení parcely v mapě

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále