czveřejný statek, obecný statek
enmunicipal property, public property
frbien m public, domaine m public
geGemeindevermögen s, Gemeindeeingentum s
ruмуниципальное имущество
skverejný majetok
cz

veřejný statek, obecný statek

v pozemkovém katastru byl chápán jako obecní jmění, veřejný statek mohl být i ve vlastnictví soukromé osoby, nemovitosti byly zapsány v tzv. seznamu I pozemkové knihy; převody se neuskutečňovaly vkladem do pozemkové knihy, ale uložením listiny u soudu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována