cztyp parcely
entype of plot, type of land parcel
frnature f de parcelle
geParzellentyp r
ruтип земельного участка
sktyp parcely
cz

typ parcely

rozlišení, zda se jedná o parcelu katastru nemovitostí (evidovanou se všemi údaji) nebo parcelu evidovanou zjednodušeným způsobem (ve zjednodušené evidenci) pouze s vybranými údaji

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále