czsouhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí
encadastre summarization documents
frtableaux mpl récapitulatifs de fonds de terres du cadastre foncier
geSummationsnachweise mpl
ru
skúhrnné hodnoty druhov pozemku (ÚHDP)
cz

souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí

přehledy o půdním fondu vyhotovované ke stanovenému datu ze souboru popisných informací katastru nemovitostí

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále