czpříslušnost k organizační složce právnické osoby
enorganizational affiliation to branch of a legal person
frappartenance f à une unité d'organisation d'une personne civile
geOrganisationszugehörigkeit e zu einer juristischen Person
ru
sk
cz

příslušnost k organizační složce právnické osoby

právní vztah typu vlastnictví, kdy organizační složka právnické osoby je zapsána v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru nemovitostí jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována