czprohlášení konkurzu proti vlastníku nemovitosti
enpublic notice on bankruptcy of a real estate proprietor
frappel m de concours contre propriétaire de terrain
geVerkündigung e des Konkurses gegen den Eigentümer der Liegenschaft
ru
skvyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti
cz

prohlášení konkurzu proti vlastníku nemovitosti

právní akt, jímž se z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu) omezuje dispoziční právo vlastníka; oprávnění vykonávat práva a plnit povinnosti, které podle zákona a jiných právních předpisů jinak přísluší úpadci (vlastníku), přechází na správce konkursní podstaty, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do konkursní podstaty

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována