czpodílové spoluvlastnictví
endivided co-ownership
frcopropriété f par parts
geMiteigentum s
ruсовместная собственность, совместное владение, совладение
skpodielové spoluvlastníctvo
cz

podílové spoluvlastnictví

vlastnický vztah několika vlastníků k témuž objektu (např. nemovitost), kdy každý vlastník vlastní ideální podíl celku; speciálním případem je podílové spoluvlastnictví ke knihovnímu tělesu pozemkové knihy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována