czinformační systém evidence nemovitostí
eninformation system of real estate registry
frsystème m d´informations d'évidence de bien-fonds
geInformationssystem s der Liegenschaftsevidenz
ruинформационная система учота недвижимостей
skinformačný systém evidencie nehnutel'ností
cz

informační systém evidence nemovitostí

součást automatizovaného informačního systému geodezie a kartografie (AIS GK) (zkratka ISN), vytvářený od roku 1991; byl předchůdcem informačního systému katastru nemovitostí, ale nebyl státním informačním systémem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována