czhodnota dílku
enscale interval
frvaleur f d’une division
geTeilungswert r
ru
skhodnota dielika
cz

hodnota dílku

rozdíl mezi hodnotami stupnice, které odpovídají dvěma po sobě jdoucím značkám stupnice

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále