czhistorie měřicího zařízení
enmeasuring equipment history
frhistoire f d'un appareil de mesure
geGeschichte e vom Messgerät
ru
skhistória meračského zariadenia
cz

historie měřicího zařízení

úplný záznam výsledků kalibrace určitého měřicího zařízení nebo artefaktu za delší časové období, sloužící k hodnocení dlouhodobé stability daného měřicího zařízení

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále