czdrift
endrift
frdérive f
geMessgerätedrift e
ru
skdrift
cz

drift

pomalá časová změna některé metrologické charakteristiky

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále