czdetektor
endetector
frdétecteur m
geDetektor r
ruдетектор
skdetektor
cz

detektor

zařízení nebo látka, která identifikuje určitou veličinu aniž by nutně udávala její hodnotu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále