czdiferenční měřická metoda
endifferential method of measurement
frméthode f de mesure différentielle
geDifferenzmessverfahren s
ruдифференциальный метод измерения
skdiferenčná meracia metóda
cz

diferenční měřická metoda

meřická metoda, při které je měřená veličina porovnávána s veličinou téhož druhu známé hodnoty, málo se lišící od hodnoty měřené veličiny a určuje se rozdíl mezi nimi

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále