czdefiniční měřická metoda
endefinitive method of measurement
frméthode f de mesure selon définition
geDefinitionsmessverfahren s
ru
skdefiničná meracia metóda
cz

definiční měřická metoda

měřická metoda založená na měření veličin obsažených v definici měřené veličiny

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále