czakreditovaná metrologická laboratoř
enaccredited metrological laboratory
frlaboratoire m métrologique accrédité
geakkreditiertes metrologisches Laboratorium s
ru
skakreditované metrologické laboratorium
cz

akreditovaná metrologická laboratoř

laboratoř působící v oblasti metrologie, jejíž odborná způsobilost a způsob zabezpečení kvality jsou pravidelně ověřovány příslušným akreditačním orgánem

POZNÁMKA – v České republice je akreditační autoritou například Český institut pro akreditaci

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Howarth, Preben. Metrologie v kostce. Praha: Sdělovací technika, 2002. 64 s. ISBN 80-8664-501-0.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále