czbod terénní kostry
enpoint of terrain skeleton
frpoint m de squelette du terrain
gePunkt r des Reliefgerippes, Punkt r des Geländeskelett(e)s
ruточка (пункт) рельефа
skbod terénnej kostry
cz

bod terénní kostry

bod, v němž se vodorovná rovina dotýká terénního reliéfu na nejnižším místě prohlubeniny nebo na nejvyšším místě vyvýšeniny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále