czblokový náčrt
enblock sketch
frcroquis m de bloc
geBlockskizze e, Blockriss r
ruблочная чертеж
skblokový náčrt
cz

blokový náčrt

měřický náčrt území ohraničeného trvalými liniovými objekty v přírodě, např. komunikacemi, vodními toky, hranicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále