czZákladní geodynamická síť České republiky (ZGS), geodynamická síť ČR
enBasic Geodynamic Network of the Czech Republic
frRéseau m géodynamique fondamental de la République tchèque
gegeodynamisches Basisnetz s in der Tschechischen Republik
ruБазовая геодинамическая сеть ЧР
skZákladná geodynamická sieť Českej republiky (ZGS)
cz

Základní geodynamická síť České republiky (ZGS), geodynamická síť ČR

soubor trvale stabilizovaných bodů, které jsou opakovaně zaměřovány nejpřesnějšími technologiemi a slouží ke sledování deformací a pohybů zemského povrchu. Základní geodynamická síť vzhledem ke kvalitě určení svých bodů (poloha, výška, tíže) spojuje geodetické základy v jeden celek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována