czVýškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)
enBaltic Vertical Datum - After Adjustment
frNiveau m de référence baltique - après la compensation
geBaltisches Höhensystem s - nach Ausgleichung (Bpv)
ruБалтийская система высот – по уравниванию
skVýškový systém baltský - po vyrovnaní (Bpv)
cz

Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)

závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu a souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována