czpřidružený bod
enassociated point
frpoint m associé
gezugeordnete Punkt r
ruприсоединенная точка
skpridružený bod
cz

přidružený bod

orientační, popř. jiný stabilizovaný bod, zřízený v okolí geodetického bodu, který k němu má měřický vztah

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována