czpevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP)
enfixed point of minor geodetic control
frpoint m d'appui de canevas de détail
geFestpunkt r des Detailpunktfeldes
ruпункт подробной плановой геодезической сети
skpevný bod podrobného polohového bodového pol'a
cz

pevný bod podrobného polohového bodového pole (PBPP)

trvale stabilizovaný bod podrobného polohového bodového pole, jehož poloha byla určena se stanovenou přesností

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována