czgeodynamické bodové pole (GBP)
engeodynamic control
frréseau m des points géodynamique
gegeodynamisches Netz s
ruгеодинамическая сеть (пунктов)
skgeodynamické bodové pole (GBP)
cz

geodynamické bodové pole (GBP)

soubor bodů Základní geodynamické sítě ČR

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována