czalmanach družic GPS
enGPS almanac
fralmanach m de satellites de GPS
geGPS Almanach s
ruГПС-альманах, альманах спутников ГПС
skalmanach družíc
cz

almanach družic GPS

průběžně aktualizované údaje o poloze družic GPS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále