czaberace světla
enaberration of light
fraberration f de la lumière
geAberration e des Lichtes
ruаберация света
skaberácia svetla
cz

aberace světla

odchylka světelného paprsku přicházejícího od pozorovaného tělesa k pozorovateli, způsobená konečnou rychlostí světla, pohybem pozorovaného tělesa a pohybem pozorovatele

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována