czfotoplán
enphotoplan
frphotoplan m
geLuftbildplan r, Fotoplan r
ruфотоплан
skfotoplán
cz

fotoplán

překreslený fotografický měřický snímek (popř. montáž více snímků) rovinného objektu nebo území v požadovaném měřítku

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále