czfotomapa
enphotomap
frphotocarte f
geLuftbildkarte e
ruфотокарта
skfotomapa
cz

fotomapa

mapa, jejíž polohovou složku tvoří překreslený fotografický měřický snímek nebo montáž těchto snímků, doplněná rámem, popisem a mapovými značkami

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále