czfotointerpretace
enphotointerpretation
frphotointerprétation f
gePhotointerpretation e
ruфотоинтерпретация, дешифрование снимков
skfotointerpretácia
cz

fotointerpretace

obor, zabývající se získáváním kvalitativních informací o objektech a jevech na fotografických snímcích (obrazových záznamech) na základě typických viditelných vlastností nebo logických vazeb jednotlivých prvků; přitom se využívají speciální interpretační klíče a osobní znalosti interpretátora

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále