czvýkaz výměr
enreport on areas
frétat m récapitulatif des surfaces, récapitulation f des contenances
geFlächennachweis r
ru
skvýkaz výmer
cz

výkaz výměr

část geometrického plánu, která sloužila k vyznačení stavu údajů evidence nemovitostí před změnou a po ní

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována