czúzemní celek
enterritory
frensemble m territorial
geRaumeinheit, e
ru
skúzemný celok
cz

územní celek

prvek územní identifikace, uměle vymezený zpravidla svou hranicí, zejména územní celky správní, urbanistické a technické struktury území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována