czšetření (komisionální)
enadjudication
frarbitrage m
geKomissionsuntersuchung e
ru
skmiestne prešetrovanie
cz

šetření (komisionální)

v pozemkovém katastru zjišťování předmětů měření a šetření dalších údajů pro popis mapy a obsah písemných operátů včetně vyznačování průběhu hranic plošných prvků v mapovaném území, konané za účasti jmenované komise, vlastníků nemovitostí a dalších účastníků určených obecně závazným předpisem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována