czúdaj o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném
eninformation on the owner of real estate and other entitled person
frdonnée f de propriétaire de bien-fonds et d'autre ayant droit, information f de propriétaire de bien-fonds et d'autre ayant droit
geAngabe e über Liegenschaftsbesitzer und anderen Berechtigten
ru
skúdaj o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inom oprávnenom
cz

údaj o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném

informace o vlastníku nemovitosti a jiném oprávněném evidované v katastru nemovitostí (typ, jméno a příjmení nebo název, adresa trvalého pobytu nebo sídla, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby a další údaje stanovené obecně závazným předpisem)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována