czřízení (v katastru nemovitostí)
enproceeding in the cadastre of real estates
frprocédure f administrative (du cadastre)
geVerfahren s (im Liegenschaftskataster)
ru
skkatastrálne konanie
cz

řízení (v katastru nemovitostí)

sled na sebe navazujících operací a událostí vedoucích k vyřízení podání učiněných písemně nebo ústně, jakož i k vyřízení úkolů vyplývajících z činnosti katastrálního úřadu vykonávané z vlastního podnětu, případně z úřední povinnosti

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována