czprávo hospodařit
enright to manage state property
frdroit m de gérer
geWirtschaftsrecht s
ru
skprávo hospodárenia
cz

právo hospodařit

obecně závazným právním předpisem stanovené právo pro státní podnik hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována